BUFFET LUCKY LUKE'S SHOT 1

GIÁ BUFFET

Buổi trưa Thứ 2 đến thứ 5

299.000 VNĐ/người

Buổi trưa Thứ 2 đến thứ 5 &

Cả ngày thứ 6, thứ 7, Chủ nhật

329.000 VNĐ/người

0e54c4272ca6c0f899b7
0e54c4272ca6c0f899b7

Describe your image

press to zoom
_47A1292
_47A1292

Describe your image

press to zoom
_47A1362
_47A1362

Describe your image

press to zoom
0e54c4272ca6c0f899b7
0e54c4272ca6c0f899b7

Describe your image

press to zoom
1/4

 

MÓN LẨU: THÊM 50.000 VNĐ/NGƯỜI

LƯU Ý: TRẺ EM ≤ 1m: FREE ; TRẺ EM > 1m: Tính như người lớn

Mr. BIGBEEF

BOØ NÖÔÙNG TAÛNG